Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR

Arbeidsgivar HR

Illustrasjonsfigur - HR

Under området "Arbeidsgivar-HR" finn du aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Innhaldet er primært bygd opp til støtte for våre leiarar, men under dei ulike menypunkta vil også tilsette og eksterne lesarar kunne finne relevant informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.


AGP-konferansen 2016

Siste frist for påmelding mandag 7. mars.

Vi nærmar oss årets arbeidsgivarpolitikk-konferanse som går av stabelen i Ålesund den 16. og 17. mars. Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar

25. november 2015 møttes nye leiarar og mellomleiarar i Møre og Romsdal fylkeskommune til introduksjonsdag på Fylkeshuset i Molde.

Les meir

Svært godt arbeidsmiljø i MRFK

Medarbeidere som trives på jobb, høy arbeidsglede, og få tegn på negativt stress og utmattelse er mellom hovedfunnene i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2015 (MTM).

Les meir

130 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Torsdag 17. september var 130 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Tildeling av OU-midlar 2015

Vi har lagt ut elektronisk skjema for søknad om OU-midlar for 2015.

Les meir

Kommunikasjon og lærande møte – AGP 2015

Den 10. og 11. mars var vel 300 leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen samla til den årlege AGP-konferansen. Årets samling hadde fokus på utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar.

Les meir

Handtering av dei vanskelege personalsakene

Den 29.09.14 deltok 44 leiarar med personalansvar på ein kursdag der handtering av vanskelege personalsaker var tema. Kursdagen hadde ei arbeidsrettsleg vinkling der saksgang og prosesshandtering vart vektlagt.

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar

Torsdag 18. september 2014  var det introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Les meir

Over 100 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Onsdag 17. september var over 100 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Rica Seilet i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune, seier personalsjef Dag Lervik.

Les meir

Fylkespersonalsamling i Molde 11-13 juni 2014

Møre og Romsdal fylkeskommune er vertskap for fylkespersonalsamlinga 2014 og vi har gleda av å invitere til innhaldsrike dagar i Molde og omland. 

Les meir

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Personalsjef
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk
PDF-dokument - 11,59 MB
AGP-styringsdokument - open
PDF-dokument - 11,59 MB