Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR

Arbeidsgivar HR

Illustrasjonsfigur - HR

Under området "Arbeidsgivar-HR" finn du aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Innhaldet er primært bygd opp til støtte for våre leiarar, men under dei ulike menypunkta vil også tilsette og eksterne lesarar kunne finne relevant informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.


Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2014

AGP-konferansen 2014 var i år lagt til Rica Parken hotell i Ålesund, 12. og 13. mars.  Med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar og bidrag frå fleire av våre eigne fekk vi gjennom to spanande dagar solid påfyll på temaområde forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk.

Les meir

119 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Onsdag 18. september var 119 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune, seier personalsjef Dag Lervik.

Les meir

Arbeidgivarpolitikk-konferansen 2013

Vi ønskjer velkommen til AGP-konferansen 2013 dei to siste dagane i februar.

Nærare agenda blir lagt ut seinare, men hovudtema for konferansen blir i år Kvalitet og profesjonalisering.

Les meir

Møre og Romsdal fylkeskommune etablerer kontorlokaler (fjernarbeidssenter) i Kristiansund og Ålesund

For å kunne tilby kontorlokale utanom fylkeshuset i Molde, er det etablert to fjernarbeids-kontor. Kontora er lagt til Bølgen Næringshage i Kristiansund, og  Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Her finn du meir informasjon om lokala, praktiske rutiner, reservasjon m.m.

Les meir

Nye reglar om fjernarbeid

Vi har fått nye reglar for fjernarbeid. Her går det fram kven som kan komme inn under denne ordninga og kva krav som blir stilt.

Les meir

Søknad om OU-midlar 2014

I år er det lagt til rette for elektronisk innsending av søknad (sjå nederst i artikkelen).

Les meir

120 nye medarbeidarar på introduksjonsdag

13. september var i overkant av 120 nye medarbeidarar samla til felles introduksjonsdag. I tillegg var 14 nye leiarar  samla den 14. september til introduksjonsdag der leiarrolla stod i sentrum.

Les meir

Arbeidsgivarpolitikk - konferanse 24.-25. november

Programmet til årets arbeidsgivarpolitikk - konferanse er no klart.

Les meir

Internkonsulanter som kan nyttas ved arbeidsgivarpolitiske verkstader

internkonsulenter med nøkkel

Møre og Romsdal fylkeskommune har utvikla eit konsept som vi kallar arbeidsgivarpolitiske verkstader. Alle tilsette skal gjennom ein dag med verkstad, der ein skreddersyr refleksjonsoppgåver tilpassa den eininga/avdelinga som har verkstaden. Her skal den einskilde få ei medvit haldning til kva organisasjon ein er ein del av, og kva betyr den nye arbeidsgivarpolitikken, vår felles visjon og våre felles verdiar for meg og min arbeidsplass?

Les meir

Lederutviklingsprogram - Møre og Romsdal fylkeskommune

Lederutviklingsprogrammet starter opp august 2011 i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune, og i samarbeid med Agenda Kaupang og Høgskulen i Volda. 

Dette er et spennende og ambisiøst lederutviklingsprogram over 15 måneder på masternivå.

les mer her

Les meir

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Personalsjef
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk
PDF-dokument - 11,59 MB
AGP-styringsdokument - open
PDF-dokument - 11,59 MB