Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR > Arbeidsgivarpolitikk > Lønnspolitisk dagsamling 07. september 2010

Lønnspolitisk dagsamling 07. september 2010

I samband med at det hausten 2010 skal gjennomførast lokale forhandlingar etter HTA kap. 4.A.1 inviterar vi til lønnspolitisk dagsamling for dei vidaregåande skolane.

Stad:
 Quality Hotel Alexandra, Molde
 
 Målgruppe:
 Rektor og ass.rektor eller annan representant frå leiinga og plasstillitsvalte som deltek i lokale drøftingar med arbeidsgivar etter HTA eller Hovudavtalen sine føresegner.
 
 Tema på samlinga:

  •  Hovudelement i det sentrale tariffoppgjeret; økonomiske rammer, lønnsutvikling m.m.
  •  Det lokale lønnspolitiske grunnlaget; kriterium og føringar frå partane på fylkesnivå
  •  Det praktiske opplegget for forhanlingane
  •  Innleiande skolevise drøftingar

 
 Det er viktig at alle skolane er representert på samlinga.