Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR > Nyheiter

Kurs i rekruttering 20 og 21. mars

Fylkesakademiet inviterer til «Kompetanseutvikling i rekruttering». Målgruppa er medlemar i tilsettingsutval, leiarar , mellomleiarar og arbeidstakar-representantar som deltek i rekruttering av nye leiarar og nye medarbeidarar. Kurset går over 2 dagar, 20. og 21. mars 2018 og vil gi ei innføring i det formelle grunnlaget for rekruttering, planlegging av ein rekrutteringsprosess og sjølve intervjuet.

Les meir

Spanande og aktuelle tema på årets AGP-konferanse

Programmet for årets AGP-konferanse er no klart. Hovudtema for årets konferanse er digitalisering og utvikling i vår organisasjon i lys av rolla som samfunnsutviklar og regionreforma.

For første gong vil konferansen bli streama på intranett, slik at alle tilsette kan følgje foredraga. 

Les meir

Informasjonsmøte om KF infoserie 23. januar

Vi inviterer til eit informasjonsmøte om KF-infoserie 23. januar 2018 kl. 10-14 i møtelokala på st.Carolus i Molde. 

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

2. november 2017 blir det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 

Les meir

Introduksjonsdag for nytilsette 2017

Årleg gjennomfører Møre og Romsdal fylkeskommune ein introduksjonsdag for nye medarbeidarar i organisasjonen. Det var 120 deltakarar på årets samling, som fann stad på Hotel Alexandra i Molde.

Les meir

Personalseminar: Regionreform og endringsprosessar

20. juni 2017 inviterte fylkesrådmannen dei tilsette i sentraladministrasjonen til personalseminar. Hovudtema denne gonga var regionreforma og endringsprosessar. 

Les meir

Personalseminar for tilsette i sentraladministrasjonen

20. juni 2017 inviterer fylkesrådmannen dei tilsette i sentraladministrasjonen til personalseminar i bankettsalen på hotel Alexandra. Seminaret er ei oppfølging av tidlegare samlingar i 2015 og 2016.

Les meir

AGP-konferansen 2017

KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

8. november vart det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 11 nye leiarar deltok på denne intro-dagen. Presentasjonane finn du i høgremargen

Les meir

Introduksjonsdag - Ver ein tydeleg medspelar

Den årlege introduksjonsdagen 21. september samla 100 nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. Dei nye medarbeidarane var inviterte for å få kunnskap om organisasjonen og verdigrunnlaget til fylkeskommunen.

Les meir