Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR > Nyheiter > AGP-konferansen 2017

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post

Dokument

AGP-program 2017
PDF-dokument - 3,33 MB

AGP-konferansen 2017

KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET

Program og innleiarar til arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2017 er no på plass. Over 240 deltakarar er allereie påmeldt.

15. og 16. mars 2017 er alle leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen inviterte til den årlege AGP-konferansen der viktige tema forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk, blir løfta fram.

AGP-konferansen 2017 er lagt til Scandic Seilet hotell i Molde.
Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar m.a. ha fokus på

  • etikk og ytringsfridom i eit arbeidsgivar- og organisasjonsperspektiv
  • godt språk
  • motivasjon og stressmestring i endringstider

Du finn programmet i høgremeny.

AGP-konferansen er knytt opp mot vår HMS-opplæring slik at den utgjer Modul-1 i HMS-opplæringa vår.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding.

Praktisk informasjon

Kostnader til konferansen blir dekt over fylkesrådmannen sitt budsjett. Vi minner om at påmeldinga er bindande. Ved avmelding etter 6. mars vil eininga bli fakturert for dagpakke og hotellovernatting for deltakarar som ikkje møter eller som melder avbod (utan gyldig grunn).
Ev. avmelding skal sendes på epost til berit.dahl@mrfylke.no. Ved sjukdom på konferansedato må dette meldast straks enten via epost til berit.dahl@mrfylke.no eller på tlf 994 03 741.
Hotellkostnadar for overnatting frå 14. til 15. mars blir å dekke over den enkelte eining sitt budsjett.
Booking av overnatting fra 14. til 15.03 gjøres ved å sende epost til berit.dahl@mrfylke.no innen fristen 6. mars.

Konferansestart er kl. 10:30. Parkering for bil nær hotellet er avgrensa og vi oppmodar alle om å nytte kollektiv transport.
Kart til  parkeringstunell

Link til påmelding