Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Fagavdelingar > Tannhelse

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Årsrapport tannhelse 2017

Årsrapporten beskriv korleis fylkeskommunen løyste samfunnsoppdraget sitt på tannhelsefeltet i 2017.

Les meir

Samarbeid mellom tannhelsetenesta og barneverntenesta

Tannhelsetenesta kallar inn regelmessig alle barn frå 3 til 18 år, og har i samband med tannbehandling høve til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnvernet, jfr. Helsepersonelloven §33: «Opplysninger til barneverntjenesten».

Les meir

Nytilsett rådgivar hos fylkestannlegen

Andrea Lode (29) er tilsett som rådgivar ved fylkestannlegekontoret. Andrea har ein mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen, og kjem frå ei rådgivarstilling i Nesset kommune.

Les meir

Kurstimar - AGP-konferansen

AGP-konferansen 2018 er godkjent med 10 kurstimar i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem. Medlemmer kan registrere timane på «Min side» (NTF) frå første dag av konferansen. Målgruppa for AGP-konferansen er leiarar, tillitsvalde og verneombod.

Les meir

Siv Lilleholt tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Siv Lilleholt er tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion etter at Bjørn Eggen går av med pensjon. Lilleholt tiltrer i stillinga i april. 

Les meir

Klinikkleiarsamling 23. og 24. mai 2018

Fylkestannlegen inviterar klinikkleiarar, overtannlegar og hovudtillitsvalde til 2-dagarssamling i mai på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Les meir

Styringsdialogmøte i alle kompetanseregionar i februar

Styringsdialogmøta er to faste årlege kontaktmøte mellom fylkestannlegen, overtannlegen og klinikkleiarane i regionen.

Les meir

Julehilsen fra fylkestannlegens kontor

Kjære medarbeidere !

Les meir

OPUS i praktisk bruk - oppdatert "OPUS-guide" og nye eLæringskurs

Heftet Veiledning og instuksjoner i bruk av OPUS, også kjent som "OPUS-guiden" ligg no føre i oppdatert versjon. 

Les meir

Plan for beredskap og krisehandtering i tannhelsetenesta

Tannhelsetenesta har fått eigen plan for beredskap og krisehandtering. 

Les meir