Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Støtteseksjonar

Støtteseksjonar

Desse sidene er først og fremst laga for eigne tilsette, men dei er tilgjengelege for alle. Støttefunksjonar omfattar alle aktivitetane vi gjer for å samordne og betre tenesteproduksjonen i organisasjonen.


Julelunsj for sentraladministrasjonen

Årets julelunsj for sentraladministrasjonen blir 20. desember.

Les meir

Bruk av minnepennar

Minnepennar er ein tryggleiks-risiko, som vi har gjort ein del tiltak for å halde streng kontroll med. Vi tilrår at ein nyttar fil-vedlegg til epost i dei høva der ein kan gjere det - i staden for minnepenn. Då får vi ein ekstra kontroll av fila i epost-systemet.

Les meir

Bruk av nettlesar i sentraladministrasjonen

Vi har den siste tida tilrådd Firefoxsom standard nettlesar av tryggleiksmessige årsaker. Ettersom ikkjealle fagsystema støttar denne Firefox, men berre går på InternetExplorer, har vi lagt inn begge nettlesarane i programutvalet vårt.Når ein nyttar ePhorte fungerer dette berre i Internet Explorer.

Les meir

Det eine kursrommet er oppdatert til Windows 7

For å kunne kjøre opplæring i Office 2010 for dei som alt har fått denne programpakken, har vi lagt inn Windows 7 og Office 2010 på kursom A.  Kursrom B vil vi legge om til Windows 7 og Office 2010 når Windows 7 utrullinga er ferdig.

Les meir

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010

Hovudtema på årets konferanse er  heilskapleg og utfordrande leiarskap mot gode resultat - med verdigrunnlaget vårt som plattform.
 
Andre tema er livsfasepolitikk og ny avtale om  bedriftshelseteneste for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir om konferansen og påmelding

Les meir

Fylkesstatistikk 2010

Målet med statistikken er å gje eit innblikk i så store delar av samfunnet Møre og Romsdal som mogleg, og i enkelte tilfelle korleis vi ligg an i forhold til andre fylke eller gjennomsnittet for landet.

Les meir

Turbok for sydenferien

Mykje brukt kurshaldar i fylket og villmarksmenneske Bjørnar Skalstad Pedersen er no ute med Turbok for Sydenferien

Les meir

Høstfesten 2010 er avlyst

Høstfesten er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte.

Send epost til Hogne Bø Pettersen, om du trenger refusjon av egenandelen.

Les meir

Nedetid Visma Enterprise

På grunn av en oppgradering av systemløsningene til Visma Enterprise vil alle systemløsningene fra Visma Enterprise være nede onsdag 13. oktober 2010.
Torsdag 14. oktober skal alle kunne logge seg inn på vanlig måte.

Les meir

Tannhelse under lupen

Forbrukerutvalget for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag tar opp blant annet tannlegemarkedet i regionen til debatt på åpent møte den 14. oktober 2010 i Molde.

Les meir

Kontaktpersonar

Nils Gunnar Solli Nils Gunnar Solli
Organisasjonssjef
71 28 01 60 /
Mob. 913 28 067
Send e-post
Inger Johanne Moene Inger Johanne Moene
kommunikasjonssjef
71 28 01 82 /
Mob. 472 84 003
Send e-post

Fraværskoder som overføres mellom Outlook-kalenderen og telefonsystemet

Av hensyn til de som vil ha tak i deg og av hensyn til de som arbeider på sentralbordet bør du bruke fraværskoder. Ved å legge inn fraværskoder i Outlook-kalenderen din kan du stenge telefonen/Jabber:

  • MØT: møte
  • TJR: tjenestereise
  • FER: ferie
  • PER: permisjon
  • AVS: avspasering
  • UTE: ute