Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Støtteseksjonar

Støtteseksjonar

Desse sidene er først og fremst laga for eigne tilsette, men dei er tilgjengelege for alle. Støttefunksjonar omfattar alle aktivitetane vi gjer for å samordne og betre tenesteproduksjonen i organisasjonen.


Kurs i Office 2010

Vi inviterer til kurs i den nye kontorpakken Office 2010 som no i haust blir lagt ut på arbeidsstasjonane i sentraladministrasjonen. I første omgang er datoane 27 og 28 oktober sett av til opplæring. Dette er meint for dei som alt har fått Office 2010 installert.

Les meir

Årsmøte i kunstlaget

Kunstlaget har hatt årsmøte. Referatet finn du her.

Les meir

FBI - vi trenger deg!

Etter noen års dvale satser Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag (FBI) på bedre tider, men er avhengig av medlemmer.

Les meir

Rabatt på teaterkomedie

Alle tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune får 40 kroner i rabatt på komedien "Hele Norges Bennus" som spilles på Teatret Vårt.

Les meir

- Lærerikt med introduksjonsdag

 - Det var bra for oss nybegynnarar å få eit innblikk i og ein oversikt over organisasjonen. Slik oppsummerer dei nye lærarane ved Sunndal vgs; Monica Holten og Ingunn Forseth Haugen utbyttet av introduksjonsdagen for nytilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Bedriftsfotballen nærmer seg slutten !

Da nærmer fotballsesongen 2010 seg slutten. Sjå her for referat.

Les meir

Lyst å spille basketball?

Bedriftsidrettslaget inviterar til basketballtrening på Rivalhuset, Molde, kvar tirsdag 21.00-22.00

Les meir

Ny grafisk profil klar til bruk

Møre og Romsdal fylkeskommune sin nye grafiske profil ligg no klar til bruk. Alle som treng malar for logo, PPT-presentasjonar osv., kan hente desse på intranettsidene. Der får du også fyldig

Les meir

Tilbake på nett - men framleis nokre problem

Vi vonar at dei fleste av Møre og Romsdal fylkeskommune sine tilsette på fylkeshuset kjem på nett igjen i løpet av fredag, seier IT-sjef Martin Hauge. Etter at IT-systema denne veka vart råka av virus, har det vore krevjande dagar for både IT-avdelinga og tilsette elles. No vonar Hauge at det verste er over.

Les meir

Felles programvare for kart og fagdata

For brukarar i sentraladministrasjonen er det tilgang til bruk av programvaren ArcGIS frå ESRI.  Dette er eit program som dekker GIS-behova (geografiske informasjonssystem) i heile verksemda innan forvaltning, planlegging og analyse samt feltløysningar med mobile einingar. Programvaren lar brukaren gjere meir kompliserte analyser enn webløysninga GisLink.

Les meir

Kontaktpersonar

Nils Gunnar Solli Nils Gunnar Solli
Organisasjonssjef
71 28 01 60 /
Mob. 913 28 067
Send e-post
Inger Johanne Moene Inger Johanne Moene
kommunikasjonssjef
71 28 01 82 /
Mob. 472 84 003
Send e-post

Fraværskoder som overføres mellom Outlook-kalenderen og telefonsystemet

Av hensyn til de som vil ha tak i deg og av hensyn til de som arbeider på sentralbordet bør du bruke fraværskoder. Ved å legge inn fraværskoder i Outlook-kalenderen din kan du stenge telefonen/Jabber:

  • MØT: møte
  • TJR: tjenestereise
  • FER: ferie
  • PER: permisjon
  • AVS: avspasering
  • UTE: ute