Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Støtteseksjonar

Støtteseksjonar

Desse sidene er først og fremst laga for eigne tilsette, men dei er tilgjengelege for alle. Støttefunksjonar omfattar alle aktivitetane vi gjer for å samordne og betre tenesteproduksjonen i organisasjonen.


Bedriftsavtale om trening og oppfølging av tilsette

Med bakgrunn i nye forskiftskrav om bedrifthelseteneste (BHT) og i lys av ny arbeidsgivarpolitikk er det i vedteken økonomiplan satt av midlar til BHT til alle tilsette i fylkeskommunen. Det blir no køyrt ein anbodskonkurranse med sikte på kontraktsinngåing i løpet av veke 38.

Dei fleste tilsette i sentraladministrasjonen er ikkje omfatta av forskiftskrav om  BHT. Innanfor den same økonomiske ramma som er satt av til BHT i andre verksemdsområder, er det  inngått eigen avtale for sentraladministrasjonen om individuell oppfølging med fokus på fysisk aktivitet/trening som førebyggande og helsefremmande tiltak. Sentraladministrasjonen vil som følgje av dette også kunne nytte BHT, men i eit avgrensa omfang.

Les meir

Internkatalog for Fylkeshuset

Ajourført internkatalog for Fylkeshuset

Les meir

Rabatterte billettar til «Heit sommer»

TEATERTILBOD for alle tilsette på Fylkeshusa.
Billettar til kr. 125,- (kr. 300 inkl. mat).

Les meir

Ny rammeavtale på multifunksjonsmaskiner

Ricoh logo

Innkjøpsseksjonen vil informere om at Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått ny rammeavtale på multifunksjonsmaskiner (print, kopi, scanning, telfax)  med Ricoh Norge AS.

Mer informasjon om rammeavtalen, bestillingsrutiner, etc. er lagt ut på intranett/innkjøp/rammeavtaler.

Les meir

Den nye arbeidsgivarpolitikken - kva skjer ?

Den nye arbeidsgivarpolitikken som vart vedteken av Fylkestinget i fjor vår vart introdusert for alle leiarar, tillitsvalte og verneombod gjennom vår nye årlege arbeidsgivarpolitikk-konferanse i november 2009. Denne artikkelen seier litt om aktuelle aktivitetar som no er, eller blir satt i gang for å implementere arbeidsgivarpolitikken.

Les meir

Åpningstid på IT-support i sommer

Åpningstiden på IT-support i sommer (21.jun - 20.aug) er fra kl 0900 til 1430. Du kan utenom disse åpningstidene melde inn saker hele døgnet til support på support@mrfylke.no 

Les meir

Streiken avslutta 9. juni

Kommunestreiken er over, etter at meklingsmannen 9. juni presenterte ei skisse til løysing som partane aksepterte. Dette er hovudelementa i meklingsløysinga (kjelde KS) Les meir under Tariff 2010

Les meir

Nøkler

Nøkler funnet ved stemplingsuret i dag, 8. juni.

Les meir

Streik i kommunesektoren

Meir informasjon under Tariff 2010

Les meir

Halv pris på bokkonsert

Alle fylkeskommunalt tilsette får 50% prosent rabatt på «Tid for bok og musikk», som går på Teatert Vårt onsdag 19. mai.

Les meir

Kontaktpersonar

Nils Gunnar Solli Nils Gunnar Solli
Organisasjonssjef
71 28 01 60 /
Mob. 913 28 067
Send e-post
Inger Johanne Moene Inger Johanne Moene
kommunikasjonssjef
71 28 01 82 /
Mob. 472 84 003
Send e-post

Fraværskoder som overføres mellom Outlook-kalenderen og telefonsystemet

Av hensyn til de som vil ha tak i deg og av hensyn til de som arbeider på sentralbordet bør du bruke fraværskoder. Ved å legge inn fraværskoder i Outlook-kalenderen din kan du stenge telefonen/Jabber:

  • MØT: møte
  • TJR: tjenestereise
  • FER: ferie
  • PER: permisjon
  • AVS: avspasering
  • UTE: ute