Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Støtteseksjonar > Adm. seksj.

Administrativ seksjon

Oppgåvene til seksjonen fell i hovudsak innanfor fire område:

Felles mål for seksjonen er å vere ein god støttefunksjon for fylkesrådmann og fylkesordførar, dei politiske representantane, ungdommar i fylket og andre interne og eksterne brukarar. Dette krev at seksjonen yter god personlig service, har relevant kompetanse og kan tilpasse sine tenester etter behov. Seksjonen skal bidra til at dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen blir følgt opp


Rapportering på miljøfyrtårn-versemda 2014

Vi held fram samordninga mellom Miljøfyrtårn-rapporteringa og den årlege HMS-rapporteringa også i 2014. 

Les meir

Miljøfyrtårnkartlegging i sentraladministrasjonen 2013

Årlege miljøundersøking i sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å arbeide systematisk for å betre arbeidsmiljøet og sikre eit reinare ytre miljø. Fylkestinget har også i Regional energi- og klimaplan vedtatt at fylkeskommunen skal legge klimaomsyn til grunn i all verksemd i eigen organisasjon.

Les meir

Referat frå leiarmøte i 2013

Her følgjer referat frå leiarmøta i 2013.

Les meir

Miljøundersøking i sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å arbeide systematisk for å betre arbeidsmiljøet og sikre eit reinare ytre miljø. Fylkestinget har også i Regional energi- og klimaplan vedtatt at fylkeskommunen skal legge klimaomsyn til grunn i all verksemd i eigen organisasjon. 

Les meir

Resultater fra miljøundersøkelsen

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet og sikre et rent ytre miljø.Som et ledd i arbeidet med å dokumentere utviklingen i sentraladministrasjonen, gjennomførte vi en spørreundersøkelse til alle ansatte, ca 230 personer. Innen fristen fikk vi svar fra 168 ansatte.

Les meir

Rapportering på Miljøfyrtårn-verksemda 2013

Vi har i år samordna Miljøfyrtårn-rapporteringa med den årlege HMS-rapporteringa. Vi vonar dermed å gjere den samla rapporteringa enklare.

Les meir

Informasjon om fjernarbeidskontor i Kristiansund

Det er klart for å ta i bruk fjernarbeidskontoret i Kristiansund frå mandag 9. februar d.å.

Vedlagt er oppdatert informasjon, sjå i høgremargen.

Lukke til med bruken av fjernarbeidskontoret i Kristiansund !

Les meir

Skrive saksframlegg? Standard skrivemåtar tidsrom og beløp

Rettleiing for standard skrivemåtar i saksframlegg

Les meir

Kontaktpersonar

Robert Løvik Robert Løvik
seksjonsleiar
71 28 01 59 /
Mob. 993 33 483
Send e-post