Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Støtteseksjonar > Nyheiter > -Stå opp mot urett

-Stå opp mot urett

- Støtt årets TV-aksjon «Stå opp mot urett» og Amnestys arbeid for mennesker som blir forfulgt og fengsla for sin kamp for menneskerettighetene, oppfordrer fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og fylkesmann Lodve Solholm. I Møre og Romsdal er det behov for ca 3.200 bøssebærere på aksjonsdagen den 21. oktober, og nå er rekrutteringen i full gang. 

Inntektene fra årets TV-aksjon NRK går til Amnesty International, verdens største menneske-rettighetsorganisasjon.

-I mange land straffes det fremdeles hardt å heve stemmen mot de som har makta. Årets TV-aksjon heter derfor «Stå opp mot urett» og retter fokus mot å hjelpe modige mennesker som blir kneblet, forfulgt og fengslet for hva de sier, hvem de er eller hva de står for. Vi oppfordrer alle som vil støtte opp om aksjonen til å melde seg som bøssebærer på blimed.no eller på bøssebærertelefonen 02025. Å gå med bøsse tar ca to timer, og det er garantert en av årets mest meningsfulle søndagsturer, sier fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde som leder TV-aksjonens fylkesaksjonskomité i Møre og Romsdal.

Intensivere arbeidet

Amnesty vil bruke inntektene til å intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede og stille overgripere til ansvar. Geografiske områder som er i fokus er blant annet Russland og Øst-Europa, Midtøsten og Nord-Afrika samt Kina og Nigeria.

 

Verdens største innsamlingsaksjon

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen. Hvert år organiserer til sammen 7.000 personer over hele landet innsamlingen i sin kommune og sørger for at 100.000 bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i løpet av to timer en søndag i oktober.

 

F.v.: Synnøve Haga( fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen NRK), Gunn Berit Gjerde (fylkesvaraordfører og leder i fylkesaksjonskomiteen) Lodve Solholm (fylkesmann og medlem i fylkesaksjonskomiteen) Kari Bucher (leder for TV-aksjonen NRK nasjonalt).

F.v.: Synnøve Haga( fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen NRK), Gunn Berit Gjerde (fylkesvaraordfører og leder i fylkesaksjonskomiteen) Lodve Solholm (fylkesmann og medlem i fylkesaksjonskomiteen) Kari Bucher (leder for TV-aksjonen NRK nasjonalt).

Bildet: f.v.Synnøve Haga( fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen NRK), Gunn Berit Gjerde (fylkesvaraordfører og leder i fylkesaksjonskomiteen) Lodve Solholm (fylkesmann og medlem i fylkesaksjonskomiteen) Kari Bucher (leder for TV-aksjonen NRK nasjonalt).

Les mer om TV-aksjonen på www.blimed.no

For mer informasjon - kontakt:
-Synnøve Haga, fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen NRK Amnesty International, tlf 915 88 251, e-post moreogromsdal@tvaksjonen.no