Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VIP Makker

VIP-makkerskap i alle klasser! 

Frå skuleåret 2017-18 innførte vi VIP-makkerskap ved skulen. Alle elevar er dermed ein del av eit makkerpar og ei makkergruppe. Dette tryggar og effektiviserer samarbeidet i klassene. 
Elevar og lærarar er begeistra, og vi arbeider kontinuerleg for å oppnå

  • ein mjukare overgang frå ungdomsskule til videregåande skule
  • at elevane skal bli kjent med fleire i klassa
  • eit tettare og tryggare klassemiljø 
  • å auke elevane sin sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjonar som auker læringstrykket