Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elevråd

Elevane sine representantar tek aktivt del i skulen sine råd og utval. Gjennom elevrådet har elevane stor påverknadskraft, og dette viser seg i engasjementet dei legg ned.

Elevrådet er elevane sitt høgste demokratiske organ ved skulen. Kvar klasse har ein tillitselev med vara. Dei vert valt for eit år av gongen og har som oppgåve å representere si klasse i elevrådet og å melde tilbake til klassene om saker elevrådet tar opp. 

Elevråd skuleåret 18/19

1ST1:  Tuva Aure (elevrådsleiar) / Olav Hole
2ST1:  Sofie Kalvatn (nestleiar) / Erik solheim
2ST2:  Syver Sævik Nilsen / Ole Jarnes Ramstad
3ST1:  Tiril Velle (sekretær) / Ole-Fredrik Midtgård
3ST2:  Espen Lade Kalvatn / Robin Kadhussæter
3STP:  Mariell Tynes Hals / Angelica Reiten
1HO1: Frida Bjørneset Lade (styremedlem)/ Emma Furland
1TP1:  Jakob Brochman / Tobias Rodevald Lekanger
1TP2:  Jonas Kjøde / Silje Emdal Bævre
1EL1:  Ingrid Løvold Sæther / Christoffer Vikås Ramstad
2AU1: Ole-Martin Søvik / Bjarne Vedvik
2IN1:  Svein Erik Holth / Andreas Hegdal
2HE1:  Silje Christin Lødemel / Lise Bjørneset Lade
3AU1:  Odd Arne Espehaug(styremedlem) / Adrian Undertun

Dokument

Vedtekter for elevrådet
DOCX-dokument - 87,04 kB