Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elevråd

Elevane sine representantar tek aktivt del i skulen sine råd og utval. Gjennom elevrådet har elevane stor påverknadskraft, og dette viser seg i engasjementet dei legg ned.

Elevrådet er elevane sitt høgste demokratiske organ ved skulen. Kvar klasse har ein tillitselev med vara. Dei vert valt for eit år av gongen og har som oppgåve å representere

si klasse i elevrådet og å melde tilbake til klassene om saker elevrådet tar opp. 

Elevråd styret 2017-18

Elevrådstyret 2017-18

Dokument

Vedtekter for elevrådet
DOCX-dokument - 87,04 kB