Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elevråd

Elevane sine representantar tek aktivt del i skulen sine råd og utval. Gjennom elevrådet har elevane stor påverknadskraft, og dette viser seg i engasjementet dei legg ned.

Elevrådet er elevane sitt høgste demokratiske organ ved skulen. Kvar klasse har ein tillitselev med vara. Dei vert valt for eit år av gongen og har som oppgåve å representere si klasse i elevrådet og å melde tilbake til klassene om saker elevrådet tar opp. 

 

Elevråd skuleåret 19/20

1ST1:  Sigrid Sævik-Nilsen (Nestleiar) / Hannah Eilin Pettersen Kaland
1ST2:  Steffen Sperre Ulvestad (Sekretær) / Adrian Loui Lødemel Hansen
2ST1:  Ibrahim Abdulqadir Amin Osman (Elevrådsleiar) / Eileen Støylen Ebbevik
3ST1:  Emma Sunde / Sofie Skyldstad
3ST2:  Ole Jarnes Ramstad / Maryama A Yusuf
3STP:  Julie Ramstad / Andreas Heggdal
1HO1: Hedda Øvstegård Sunde (Styremedlem + Skulemiljøutval) / Anniken Sandvik
1TP1:  Ingrid Karin Risvik Tynes / Martin Løberg Nykrem
1TP2:  John Emblem / Jan Decyk
1EL1:  Sivert Mosby Nakken / Benjamin Vågen
2AU1: Fredrik Korsvik-Alnes (Styremedlem + Skulemiljøutval) / Anders Eikemo
2IN1:  Fredrik Bolsøy Reite / Sander Klokk Hildre
2HE1: Frida Bjørneset Lade / Mia Emblem
3AU1: Ole-Martin Haldoresen Søvik / Benjamin Beinset Deari

Dokument

Vedtekter for elevrådet
DOCX-dokument - 87,04 kB