Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Framsida > Elevar > Elevmedverknad > Skulemiljøutval

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet skal arbeide med saker som vedkjem det fysiske og det psykososiale miljøet ved skulen. Utvalet kan be om tiltak som vedkjem miljøet på skulen og dei kan føreslå trivselstiltak som kjem elevane til gode.

Skulemiljøutvalet er samansett av to elevar frå elevrådet, 4 valde elevar, ein representant frå leiinga ved skulen/fylkeskommunen og ein representant frå dei tilsette ved skulen. 

Skulemiljøutvalet 2019/20: Hedda Øvstegård Sunde, Fredrik Korsvik-Alnes, Hannah Eilin Pettersen Kaland, Eileen Støylen ebbesvik, Oliver Horvli, Benjamin Wimme Alnes, Liv Hole, Emte Aure