Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Framsida > Føresette > Elevane sitt arbeidsmiljø

Elevane sitt arbeidsmiljø

Sykkylven VGS tek elevane sitt arbeidsmiljø på alvor. Vi ser det som aller viktigast å arbeide førebyggande, men har også gode rutiner om situasjonar oppstår. Vi har nulltoleranse for mobbing og rus.

Kompetansesenter Rus-Midt-Norge har i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune og dei vidaregåande skulane utarbeida ein felles handlingsplan for rusarbeid i skulen.

Plan for rusarbeid

Hovedmålet til planen er at ein skal skape eit godt, trygt og inkluderande miljø gjennom positive tiltak der alle elevane vert sett og tatt vare på. 

Planen skal fungere som ein rettleiar for skulane. Her kan både tilsette, foreldre og elevar kunne lese om førebygging og korleis dei skal reagere dersom dei er uroa.

Heile planen ligger som ein PDF i høgremenyen.