Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Framsida > Føresette > Skuleutval

Skuleutval

 

Det skal være skuleutval ved alle vidaregåande skular. I utvalet skal det vere representantar frå lokalsamfunnet, elevar, tilsette, foreldre og fylket.

Skuleutvalet er i eit rådgjevande organ med følgjande mandat:

1. Skuleutvalet skal vere det organet der alle partar i skulesamfunnet møtast for å drøfte og legge fram sine forventningar til opplæringa frå eigen ståstad.

2. Skuleutvalet skal ha fokus på skulen si rolle som regional utviklingsaktør innanfor kompetansebygging.

3. Skuleutvalet skal ha fokus på at brukarane skal kunne få uttrykke sine oppfatningar av skulen, og på at brukarundesøkinga vert følgt opp. 

Dokument

Reglement for skuleutval
PDF-dokument - 65,15 kB