Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Framsida > Korona > Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Smitteverntiltak Sykkylven vgs 
for elever og ansatte

oppdatert 19. januar 2021

 

Det er innført trafikklysmodell for videregående skoler. Nå er vi på «gult nivå».

 1. Ingen syke skal møte på skolen

 • Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.
 • Er du fremdeles syk etter 2 dager, kontakt legen, så får du teste deg på legekontoret. 
 1. Elever: Vurdér om du er frisk nok til å gjøre oppgaver hjemme, avtal dette med din kontaktlærer, som kan informere faglærere. Fraværet kan i så fall registreres som avtalt studiearbeid, slik at du unngår fravær.
 2. Tilsatte: Vurdér om du er frisk nok til å ha nettundervisning med dine elever. Avtal med din leder.
 • Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveis-infeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.
 • De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er feber, hoste og tungpusthet. Les mer om symptom her

 2.   God hygiene og forsterket renhold

 • Håndvask: Vask deg ofte med såpe og vann. Skru igjen vannkranen med papir. Bruk minst mulig håndsprit, da det tørker ut hendene.
 • Håndvask/-desinfeksjon utføres:
  • Ved ankomst skole
  • Før måltider/ mathåndtering
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synlig skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
  • Etter kontakt med dyr
 • Rengjøring: 
  • Pulter og stoler blir vasket daglig av renholder, hver ettermiddag.
  • Når annen klasse skal inn på klasserommet same dag, må gruppen som forlater rommet gjøre rent på kontaktflater.
  • Tastatur og annet utstyr som skal brukes av andre, må bruker vaske over daglig med såpevann eller overflatesprit. Slikt utstyr blir ikke vasket av renholdspersonalet.
  • Kluter og reingjøringsmiddel ligger tilgjengelig på vaskerommet ved 208. Brukte kluter legges tilbake på vaskerommet for vask, i egen merket kasse. Faglærer organiserer.

  3.   Kontaktreduserende tiltak:

 •  Generelt:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele klasser/ faste undervisningsgrupper kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/- grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.

     • Transport og skoleskyss:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
  • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen. 
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
  • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.
 • Matpauser:
  • Alle Vg1 splitter opp 4. time i to økter med matpause 11.00-11.25. 4.t time holder fram fra 11.25-11.50.
  • Klasser med kroppsøving i 3. og 4. time kan følge vanlig timeplan.
  • 11.25-11.35: Vasking av bord og stoler i kantina.
  • Alle Vg2 og Vg3 tar matpause fra 11.35-12.00. 5. time blir 5 min kortere.
  • For å redusere belastningen på kantina, vil det være tillatt å spise på klasserom i matfriminutt. Hold god orden.

Smittevernleder:

Gjeldende smittevernveileder gjelder fra 18. november. Her finner du flere detaljer, bl.a. om hva du gjør om du blir syk eller om andre hjemme er syke. Alle tilsatte må gjøre seg kjent med den, du finner den her