Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Nyheiter

Søknadsfrist i Lånekassen er 15.november

Hugs å søkje om stipend

Søk innan 15. november dersom du vil ha støtte frå Lånekassen for haustsemesteret 2018. Her ser du kor mykje du kan få.

Alle elevar får utstyrsstipend

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søkje for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søkje på nytt.

Det er éin felles søknad for stipend og lån, som du finn på www.lanekassen.no/soknader.

Les meir

HOSPITERING i veke 46

Mandag, torsdag og fredag i veke 46 er vi klar til å ta imot 10.klassingar for å gi dei eit inntrykk av både det sosiale- og det faglege miljøet ved skulen vår. Frå kl. 09-14  har vi mykje å vise fram frå det vi meiner er den beste skulen å vere elev på. Vi gler oss! 

Studiespesialisering - torsdag

 • 09.00-09.25: Startinformasjon
 • 09.25-11.30: Entreprenørskap, Naturfag, Spansk, Tysk, Biologi, Robotikk
 • 11.30-12.45: Gåtur til "HUSET" i Sykkylven, med lunsj
 • 12.45-14.00: Historie, Norsk, Friluftsliv - Oppsummering

Studiespesialisering - fredag:

 • 09.00-09.25: Startinformasjon
 • 09.25-11.30: Geografi, Robotikk, Engelsk, Politikk, Kjemi
 • 11.30-12.45: Gåtur til "HUSET" i Sykkylven, med lunsj
 • 12.45-14.00: Spansk, Tysk, Fysikk, Friluftsliv - Oppsummering

Studiespesialisering med robotikk, digitalisering og realfag - mandag:

 • 09.00-09.25: Startinformasjon
 • 09.25-11.30: Realfag og fellesfag
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Automatisering og robotikk - Oppsummering

Studiespesialisering med robotikk, digitalisering og realfag - onsdag:

 • 09.00-09.25: Startinformasjon
 • 09.25-11.30: Realfag og fellesfag
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Automatisering og robotikk - Oppsummering

Studiespesialisering med robotikk, digitalisering og realfag - torsdag:

 • 09.00-09.25: Startinformasjon
 • 09.25-11.30: Realfag og fellesfag
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Automatisering og robotikk - Oppsummering

Helse og oppvekstfag - torsdag og fredag:

 • 09.00-11.30: Startinformasjon, Programfag med praktiske oppgåver
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Presentasjon av VG2-tilboda våre. Øvingar. Oppsummering.

Elektrofag mandag:

 • 9.00-11.30: Startinformasjon, Praktisk koplingsarbeid
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Automatisering og robotikk - Oppsummering

Elektrofag torsdag:

 • 9.00-11.30: Startinformasjon, Praktisk koplingsarbeid for ei gruppe. Automatisering og robotikk for den andre gruppa.
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Automatisering og robotikk for ei gruppe. Praktisk koplingsarbeid for den andre gruppa. Oppsummering

Elektrofag fredag:

 • 9.00-11.30: Startinformasjon, Praktisk koplingsarbeid
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Automatisering og robotikk - Oppsummering

Teknikk og industriell produksjon torsdag:

 • 9.00-11.30:   Startinformasjon, Praktisk arbeid på snikkarverkstad
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Praktisk arbeid på mekanisk verkstad - Oppsummering

Teknikk og industriell produksjon fredag:

 • 9.00-11.30:   Startinformasjon, Praktisk arbeid på snikkarverkstad for ei gruppe. Praktisk arbeid på mekanisk verkstad for den andre gruppa.
 • 11.30-11.55: Pause med servering på kantina
 • 11.55-14.00: Praktisk arbeid på mekanisk verkstad for ei gruppe. Praktisk arbeid på snikkarverksktad for den andre gruppa. Oppsummering
Les meir

Karrierdagen i Sunnmørshallen

Vi gler oss til å møte 10.klassingane på utdanningsmesse. Dei har viktige val å ta i næraste framtid, og sjølvsagt vil vi orientere om vår skule.

Les meir

Alle treng nytt skuleskysskort!

Frå skuleåret 2018/2019 blir det innført elektronisk skuleskysskort i Møre og Romsdal. 

For å få det nye kortet til skulestart hausten 2018, må du registrere deg på skoleskyss.mrfylke.no innan utgangen av juli.

Les meir

Jobbe her?

https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3519?1

Les meir

Skulemeister i STEIN-SAKS-PAPIR

Regjerande skulemeister i stein-saks-papir er Helga Tiller! 

Les meir

Europeisk utveksling suksess

I veke 10 hadde vi  ei strålande utvekslingsveke med besøk frå Island, Belgia og Spania. Innhaldsrike, intense og uforgløymelege dagar, med nye venskap, språk- og kulturutveksling og fagleg lærdom.

Les meir

Sykkylven VGS til NM i entreprenørskap

Vi gratulerer STÅLKONTROLL UB som vann prisen for beste Yrkesfaglege ungdomsbedrift i fylket og som får reise til NM! 

Les meir

Open dag ved Sykkylven VGS

Onsdag 7.februar kl.16.00-18.00
Vi inviterer til mingling med oss. Skule, opplæringskontor,
høgskular, fagskular og over 25 aktørar frå lokalt næringsliv.
Les meir

Hospitering for 10. trinn

Skulen vår har eit breidt fagtilbod for å gi elevane eit godt utgangspunkt for vidare studiar, både i teoretiske fag og i praktiske fag.

Hospiteringa blir i veke 46, samt mandag i veke 47. Da kan du få oppleve korleis det er å vere elev hos oss.

Les meir