Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søke på internett

Finn du ikkje det du søker etter på internett? 
Sjå skulebiblioteket si lenkesamling og søketips.

Søke betre på internett

God søketeknikk handlar om korleis du vel søkeord og kjelder å søke i. Når du veler søkjeord, prøv å bruke:

  • Fleire ord
  • Spesifikke ord
  • Synonym
  • Anførselsteikn
  • Ulike kombinasjonar av ord

Vel ulike typar av kjelder for å sikre kvaliteten:

På skulebiblioteket kan du alltid få hjelp med å finne informasjon til oppgåvene dine.