Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Produktivitetskonferansen 2016

Det har vært to interessante og lærerike dager på Caroline Konferansesenter her i Kristiansund, med fokus på muligheter og utfordringer i akvakulturnæringen. 

Les meir

HMS årsrapport for 2015

Nokre trekk for HMS-utviklinga siste året er mellom anna: relativt høgt sjukefråver blant administrativt personell, for lite lokal dokumentasjon av risikovurderingar og avvik, mange skolar med liten AMU-aktivitet.

Les meir

eLæringskurs i risikovurdering er no ferdig

Vi har no ferdigstilt tre elæringsmodular i risikovurdering basert på kvalitetsstyringssystemet RiskManager. Alle tilsette har tilgang til å bruke risikovurderingsmodulen i RiskManager, men modulen er obligatorisk å bruke for HMS-koordinatorar og dei som har ansvar for informasjonstryggleik.

Les meir

HMS-fagnettverk for hovudverneombod og HMS-koordinatorane

Det er nå etablert eit eige HMS-fagnettverk for hovudverneomboda og HMS-koordiatorane i fylkeskommunen. Første møte i dette nettverket vart arrangert 27. april.

Les meir

Ny rammeavtale: Arbeidstøy

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått rammeavtale med TESS Møre AS om levering av arbeidstøy til ansatte i videregående skoler, distriktstannklinikker og sentraladministrasjonen.

Avtalen gjelder fra 1. august 2013 og i to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Les meir

Nye rammeavtaler på arbeidsbekledning.

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått nye rammeavtaler på arbeidsbekledning etter konkurranse gjennomført siste halvdel av 2017. Det er inngått 2 rammeavtaler.

Les meir

Rammeavtale Arbeidstøy

TESS AS

TESS Møre AS er vår leverandør av arbeidstøy og personlig verneutstyr til ansatte i fylkeskommunens virksomheter med behov for dette. Her er siste nytt om kjernesortiment, priser og kataloger.

Les meir

Nye leverandører av matvarer på Sunnmøre

Det er inngått nye rammeavtaler på matvarer for våre virksomheter på Sunnmøre og sør for Romsdalsfjorden.

Les meir

Skysstjenester

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått rammeavtale med Nettbuss AS om levering av skysstjenester inkl sjåfør til Herøy videregående skole. med oppstart 1. august 2016. 

I avtalen ligger opsjon om at andre videregående skoler/fylkeskommunale virksomheter som ikke har egen avtale om skysstjenester, kan bestille tilsvarende skyss som beskrevet i avtalen til samme pris og vilkår.

Avtalen gjelder skyssing av elever/ansatte ved diverse arrangement og utflukter i forbindelse med skole/arbeid. Avtalen gjelder ikke ordinær skoleskyss.
Kontaktinformasjon og bestillingsrutiner er tilgjengelig på Innkjøp sine sider, under "Rammeavtaler".

Les meir