Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


145, 5 millionar kroner til Handlingsprogram Verdiskaping 2010

Vårt framtidsbilete for verdiskaping i fylket er at Møre og Romsdal har eit attraktivt, internasjonalt og nyskapande næringsliv, og ein utviklingsorientert offentleg sektor, som saman medverkar til berekraftig utvikling gjennom større breidde i arbeidslivet og livskraftige lokalsamfunn.

Les meir

Akva Møre-konferansen - Ringverknader og verdiskaping innan fiskeri og havbruk

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer Akva Møre-konferansen 2012 på Quality Waterfront Hotel, Ålesund fredag 28. September kl. 9.30-15.30

Les meir

Møte med Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fredag 30.april 2010

Fylkesordfører Olav Bratland, leiar av Vestlandsrådet stod i spissen for ein delegasjon som tok opp den vanskelige økonomiske situasjonen torskeoppdrettsnæringa no er i med den politiske leiinga i Fiskeri- og kystdepartementet og i Nærings- og handelsdepartementet.

Les meir