Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Møte med Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fredag 30.april 2010

Fylkesordfører Olav Bratland, leiar av Vestlandsrådet stod i spissen for ein delegasjon som tok opp den vanskelige økonomiske situasjonen torskeoppdrettsnæringa no er i med den politiske leiinga i Fiskeri- og kystdepartementet og i Nærings- og handelsdepartementet.

Les meir

Fiskerikonferanse i Kristiansund

Midt-Norsk Fiskerikonferanse går av stabelen 6. - 7. juni i Kristiansund.

Les meir

Nyhetsarkiv 2010 2011 skjult mappe

Utvikling av næringslivet i regionen er ei sentral oppgåve for Fylkeskommunen. Arbeidet er forankra i Handlingsprogram Verdiskaping og skjer i partnarskap med LO, NHO, Innovasjon Norge, KS, NAV, landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd og SIVA. Regional- og næringsavdelinga har ansvar for å koordinere arbeidet, og vårt politiske utval er Regional- og næringsutvalet.

Vi arbeider for å styrkje rammevilkåra til næringslivet. Vi driv påverknadsarbeid mot sentrale styresmakter og internasjonale fora. Vi har fagmøte, kurs og konferansar, slik som JazzGass og Mørekonferansen. I det årlege konjunkturbarometeret Temp finn du grundige analyser om situasjonen i næringslivet i Møre og Romsdal.

Korleis kome til Ulsteinvik?

For buss og hurtigbåt, sjå www.frammr.no

Skal du reise med fly, kan du reise til Ørsta/Volda lufthavn Hovden, eller Ålesund lufthavn Vigra. 

Det tek ca 30 min med buss/bil frå Hovden til Ulsteinvik. Vi kan hjelpe til med å ordne transport til/frå Hovden.

Det går hurtigbåt og buss frå Ålesund/Vigra til Ulsteinvik, det tek ca 55 min. For ruteinformasjon sjå www.frammr.no

Les meir

Trenger du overnatting?

Bestill overnatting direkte på konferansehotellet Quality Hotel Ulstein. Oppgi konferansekode #2452. Kontaktperson på hotellet er Ann-Helen Dybvik, tlf. 70013020.

Les meir

Praksiskandidat

Ein praksiskandidat er ein vaksen som tek sikte på fag- eller sveinebrev uten å være elev eller lærling.

Før ein kan gå opp til den praktiske prøva, må ein dokumentere både tilstrekkeleg praksis i faget samt bestå ein eigen teorieksamen.

Utenlandske statsborgarar som ikkje er folkeregistrert i Noreg må garantere for prøvekostnad ved oppmelding. Kostnaden er per dato kr 12.000,-.

 

Bli Lærebedrift

TENK FRAMTID

Å vere godkjend lærebedrift er eit kvalitetstempel og viser at verksemda tek samfunnsansvar.

Ein lærling kan bli den gode fagarbeidaren verksemda di treng. Når læretida er over, kan du rekruttere ein medarbeidar som både kjenner verksemda di godt og er produktiv frå første dag.

Prøvenemnder

Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, har med heimel i Opplæringslova § 4-8 oppnemnd nye prøvenemnder for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019.