Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Plan for rusarbeid

Elevane sitt arbeidsmiljø

Sykkylven VGS tek elevane sitt arbeidsmiljø på alvor. Vi ser det som aller viktigast å arbeide førebyggande, men har også gode rutiner om situasjonar oppstår. Vi har nulltoleranse for mobbing og rus.

Kompetansesenter Rus-Midt-Norge har i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune og dei vidaregåande skulane utarbeida ein felles handlingsplan for rusarbeid i skulen.

Plan for rusarbeid

Helsesøster

kan hjelpe til med: 

  • Informasjon
  • Veiledning/råd
  • Samtale med ein vaksenperson
  • Henvisning til andre i hjelpeapparatet

Helsesøster har teieplikt og tenesta er gratis.

Om du ynskjer å snakke med helsesøster kan du stikke innom kontoret eller kontakte ho på SMS/mail.

Pleie og omsorgstenesta

 

Eldre, uføre og kronisk sjuke med opphald  i institusjonar, og brukarar i heimebasert omsorg, har tilbod om gratis tilsyn frå tannhelsetenesta. Det blir fleire eldre med eigne tenner, og mange treng hjelp til å ta vare på si tannhelse.  Det blir fleire eldre som bor heime lengre enn tidlegare som treng hjelp og tilsyn, også i tann- og munnstell.

Fagdag for nettverk spesialpedagogikk

Klage på standpunktkarakter

Her finn du rettleiing og skjema for klage på standpunktkarakter.