Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Styrkar satsinga på frivillig innsats og inkludering

I forslag til Handlingsprogram kultur 2017 foreslår fylkesrådmannen å styrke satsinga på frivillig sektor og betydninga den har for integrering og inkludering.  Dette skal bli gjort både gjennom utviklingsprosjekt og tilskot. 

Les meir

Rådgjevar

kan gi veiledning ved:

  • Søknad om lån og stipend
  • Søknad om vidare skulegang
  • Val av yrke

Elever som treng ein vaksen samtalepartnar i samband med problem på skulen kan gå gjennom rådgjevaren sin. Rådgjevarane har taushetsplikt på lik linje med ein lærar.

Rusomsorg

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar  under kommunal omsorg