Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Fotokonkurranse 2017

Vi treng fleire bilde på bilde.mrfylke.no, og du kan hjelpe oss. Last opp bilda dine og bli med på konkurransen. Vi deler ut premie for det beste bildet kvar månad. I januar vil eit av bilda bli kåra til årets bilde 2017!

Månadens bilde oktober 2017

Foto: Konrad Lillevevang

4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Kristiansund kompetanseregion skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for distriktet.

Organisering

FUNKSJONER:

Rektor og HMS-ansvarlig: Kariann Flovikholm, tlf. 90184384

kariann.dimmen.flovikholm@mrfylke.no

Ass.rektor: Ove Opstad, tlf. 47278430

ove.opstad@mrfylke.no

Avd.leder: Aud Ellinor Nilsen, tlf. 94540843

audellinor.nilsen@mrfylke.no

Rådgiver: Tonje Camilla Veiåker, tlf. 90045682

tonje.veiaker@mrfylke.no

Verneombud: Tonje C. Veiåker

tonje.veiaker@mrfylke.no

Revisjon - internt tilsyn - ajourføring av handboka

Handboka revideres hver høst av verneombudet ved skolen