Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Bestilling trykkeri

Slik bestiller du trykkeritenester

Kontaktpersonar

Kompetanse 
Kariann Dimen Flovikholm
Ass. fylkesutdanningssjef
Tlf. 71 28 03 80

Kultur
Carina Stokke
Rådgiver
Tlf. 71 28 02 92 / Mob. 482 62 671

Samferdsel
Hilde Johanne Svendsen
Seksjonsleiar
Tlf. 71 28 04 30

Verdiskaping
Øyvind Tveten
Tlf. 71 28 03 57  

Les meir

Marin Samhandlingsarena Møre og Romsdal

Bilde frå innspelsstand 2025

Retningslinjer og råd for sosiale media

Det er ikkje lenger eit spørsmål om, men korleis ein skal nytte dei nye media i kommunikasjonsarbeidet. Med dei nye media har ein fått fleire verktøy til bruk i kommunikasjonsarbeidet, og det er viktig at vi tenkjer igjennom både kvifor og korleis vi brukar sosiale media.

Det er eit stort ansvar å opptre i sosiale media på vegner av organisasjonen. Det er difor viktig at den som opprettar offisielle kontoar, har kunnskap om kva avtale ein inngår med rettar og plikter
når ein opprettar ein konto, og at det er ressursar til å drifte kontoen.
Det er utarbeidd retningslinjer for korleis ein skal bruke sosiale
media på vegner av organisasjonen. I tillegg er det utarbeidd eit sett med gode råd for korleis vi som tilsette nyttar sosiale media i grenselandet mellom den private og profesjonelle rolla.