Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Læremiddel og digitale tenester

Du har tilgang til fleire digitale tenester som elev ved ein av våre vidaregåande skolar. 

Universell utforming i læringsmiljøet

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å sette fokus på universell utforming i læringsmiljøet. Alle skal delta i og få utbytte av undervisninga vår.

Bruk av nettet

Nettet på skolane skal brukast til læring i fag. 

Pålogging

For å bruke datamaskina på skolen, må du logge deg på det trådlause nettverket.Fylkeskommunen har krav til korleis du skal oppføre deg på dette nettet.

Kart og fagdata

Møre og Romsdal fylkeskommune ynskjer å leggje til rette for nyttiggjøring av stadfesta (geografisk) informasjon. GisLink er ein samordna kart- og fagdatateneste til bruk i lokal og regional forvaltning og for publikum.

Mange møtte opp på stand

Prosjektgruppa i «Møre og Romsdal som region mot 2025» hadde stand i kantina sist måndag. 

Les meir