Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


44115903_243565032989702_461528157606903808_n

6. HMS-bibliotek

Oversikt over HMS-lover, retningslinjer og forskrifter. Sentrale lokale dokument ligger på høyre side.  

Elevråd

Elevane sine representantar tek aktivt del i skulen sine råd og utval. Gjennom elevrådet har elevane stor påverknadskraft, og dette viser seg i engasjementet dei legg ned.

Elevrådet er elevane sitt høgste demokratiske organ ved skulen. Kvar klasse har ein tillitselev med vara. Dei vert valt for eit år av gongen og har som oppgåve å representere si klasse i elevrådet og å melde tilbake til klassene om saker elevrådet tar opp.