Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Kommunestatistikk

På denne nettsida finn du statistikk om viktige utviklingtrekk i din kommune.

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:
- Folketalsutvikling
- Flytting
- Kjønnsfordeling
- Utdanningsnivå
- Pendling
- Næringsstruktur
- Sysselsetting
- Arbeidsplassdekning
- Pendling
- Bustadbygging
- Folkehelse
- Hushald
- Kommunal planlegging
fylke
   

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå (SSB).