Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Nyheiter

MOT-skule

Rektor ved Sykkyklven vgs har idag skrive under samarbeidsavtalen med MOT. Etter ein grundig prosess, der elevgruppa har fått uttale seg, har skulen bestemt at vi startar med MOT-programmet neste skuleår. MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å seie nei

Les meir

Stein-saks-papir

Stian i 3ST1 er årets skulemeister i Stein-saks-papir. Gratulerer!

Les meir

FRILUFTSLIV

Nytt programfag på studiespesialisering

Frå hausten-19 kan elevane på vg1 studiespesialisering velje FRILUFTSLIV som programfag. Her får du meistre utfordringar og flytte grenser gjennom opplevingsbasert læring.

Les meir

Skal du søke vidaregåande opplæring?

No er tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2019/2020 tilgjengeleg. I heftet finn du alle undervisningstilboda til dei vidaregåande skulane 
Les meir her: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Nyheter/Skal-du-soeke-vidaregaaande-opplaering

Les meir

Robotikk og digitalisering

Sykkylven vidaregåande skule startar ny linje og vert dermed først ute med robotikk

Bedrifter i Sykkylven er i front når det gjeld bruk av robotar. Då må også skulen følgje etter, seier rektoren vår. Vi startar med 12 plassar til hausten, og oppfordrar også jenter til å søkje.

OBS! Når du søkjer på vigo.no, må du gå inn på VG1 Elektrofag. Der finn du Robotikk og digitalisering.

Les meir

#dittnestesteg 17. januar 2019

For andre året inviterer skulen bedrifter/opplæringskontor/høgskular til å møte elevane. Bakgrunnen er initiativ frå Elevrådet som ønska å bli kjent med kva nærområdet kan tilby av framtidig yrke, og kva vegar som fører fram.

Les meir

KVITTERING FRÅ VIGO feilmelding

Til orientering:
Vi forbereder inntak til 2019-2020. Siden vi har gått fra lokalbase til sentralbase gav dette en utilsiktet utsending av kvitteringer til elevene. Elevene kan se bort fra kvitteringene fra Vigo. 

Vi beklager ulempene dette ev. har medført.

 

 

Med hilsen

 

Cecilie Buaas
rådgivar
utdanningsavdelinga - Inntak
Møre og Romsdal fylkeskommune

Les meir

Undervisningsevaluering

Alle elevar i vidaregåande skule i Møre og Romsdal skal gjennomføre undervisningsevaluering som eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa. Her finn du meir informasjon.

Les meir

Søknadsfrist i Lånekassen er 15.november

Hugs å søkje om stipend

Søk innan 15. november dersom du vil ha støtte frå Lånekassen for haustsemesteret 2018. Her ser du kor mykje du kan få.

Alle elevar får utstyrsstipend

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søkje for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søkje på nytt.

Det er éin felles søknad for stipend og lån, som du finn på www.lanekassen.no/soknader.

Les meir