Vil du bli internkonsulent/prosessveileder

Vår ambisjon er at alle i organisasjonen skal bli kjend med innhaldet i den nye arbeidsgivarpolitikken.
Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted.

Les meir

Lønnspolitisk dagsamling 07. september 2010

I samband med at det hausten 2010 skal gjennomførast lokale forhandlingar etter HTA kap. 4.A.1 inviterar vi til lønnspolitisk dagsamling for dei vidaregåande skolane.

Les meir

Svært godt arbeidsmiljø i MRFK

Medarbeidere som trives på jobb, høy arbeidsglede, og få tegn på negativt stress og utmattelse er mellom hovedfunnene i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2015 (MTM).

Les meir

AGP - konferansen 2016

Gjennom to spanande dagar fikk vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar satt fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi fikk også presentert eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Les meir

AGP-konferansen 2017

Tema for årets konferanse var etikk og ytringsfridom i eit arbeidsgivar og organisasjonsperspektiv, godt språk og motivasjon og stressmestring i endringstider.

Les meir

AGP-konferansen 2016

Siste frist for påmelding mandag 7. mars.

Vi nærmar oss årets arbeidsgivarpolitikk-konferanse som går av stabelen i Ålesund den 16. og 17. mars. Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding

Les meir

Den nye arbeidsgivarpolitikken - kva skjer ?

Den nye arbeidsgivarpolitikken som vart vedteken av Fylkestinget i fjor vår vart introdusert for alle leiarar, tillitsvalte og verneombod gjennom vår nye årlege arbeidsgivarpolitikk-konferanse i november 2009. Denne artikkelen seier litt om aktuelle aktivitetar som no er, eller blir satt i gang for å implementere arbeidsgivarpolitikken.

Les meir

Arbeidsgivarpolitikk – konferansen 24. og 25. november

Kommentarar frå deltakarar:

  • “Dette er kjempebra !”
  • “Vi fårkompetansepåfyll av høg kvalitet!”
  • “Det går berre ein veg – konferansen blir betre for kvart år!”
  • “Denne konferansenblir vanskeleg å toppe!”
Les meir

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2014

AGP-konferansen 2014 var i år lagt til Rica Parken hotell i Ålesund, 12. og 13. mars.  Med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar og bidrag frå fleire av våre eigne fekk vi gjennom to spanande dagar solid påfyll på temaområde forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk.

Les meir

AGP-konferansen 2015

Utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar.  

Les meir