Elevmedverknad

Sykkylven vgs tek elevane på alvor.

Vi har eit aktivt elevdemokrati med svært engasjerte elevar som står på for å gjere din skulekvardag betre.

Aktivitet skapar aktivitet.

Engasjer deg og gjer ein forskjel!

Samtalehus