Foreldremøte

Kvar haust får alle føresette til VG1 og VG2-elevar invitasjon til foreldremøte. Vi oppfordrar alle til å utnytte denne moglegheita til å halde kontakt mellom skule og heim.