15 ungdomsbedrifter til Fylkesmesse

Den årlege fylkesmessa for ungdomsbedrifter er i Kristiansund denne veka.  Frå vår skule reiser heile 15 bedrifter.  Alle stiller med stand, og produkt og tenester skal presenterast på beste måte.

 

På messa konkurrerer ungdomsbedriftene i fylket i heile 15 ulike kategoriar. Til dømes  Beste ungdomsbedrift, Beste logo, Beste Kulturbedrift eller Størst verdiskaping. 4 ungdomsbedrifter frå Møre og Romsdal vert sendt vidare til NM.

 

70 elevar frå Sykkylven vgs skal no vise skaparglede, handlekraft, innovasjon og mot. Vi gler oss!

Sum UB