Tilsette

E-post
Telefon
Mobil
Midtgård, Barbro O. Rektor 22807 Send e-post 71 28 22 12 926 19 045
Kaldhussæter, Eline Bowim Konsulent Drift Send e-post 71 28 22 16
Ringstad, Kari Konsulent Drift Send e-post 71 28 22 10
Nossen, Anne Margrete Konsulent Drift Send e-post 71 28 22 15 970 86 001
Klokkehaug, Odin Lærling Drift Send e-post 71 28 22 41 472 84 357
Thomassen, Ole Anders Fjelle Lærling Drift Send e-post 71 28 22 40 481 58 459
Sætre, Daniel Djupvik IT-Lærling Drift Send e-post 71 28 22 40
Johnsen, Gisle Ass rektor Drift Send e-post 71 28 22 13 950 69 173
Sørensen, Hans Petter Lektor m/tilleggsutd og Systemansvarlig Sykkylven VGS Drift Send e-post 71 28 22 39
Ulla, Peder Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 71 28 22 00 930 02 991
Mandal, Marita Adjunkt med opprykk Studiespesialisering Send e-post 917 56 103
Steen, Ingebrigt Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 465 17 623
Ulla, Hildegunn Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 71 28 22 00
Skylstad, Nils Terje Adjunkt Studiespesialisering Send e-post 70 25 57 00 416 28 557
Fet, Hilde Johanne Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 71 28 29 12 957 43 114
Haxthow, Rolf Avdelingsleiar Studiespesialisering Send e-post 71 28 22 14 952 95 076
Blindheim, Ingrid Anja Holmen Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 976 07 516
Tolaas, Ragnhild Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 480 77 687
Brastad, Lodve Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 996 94 127
Swe, Yee Yee Lektor m/tilleggsutdanning Studiespesialisering Send e-post 417 31 188
Hole, Cathrine Gløersen Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 957 00 614
Gimenez Cruz, Damian Hugo Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 410 28 912
Aure, Emte Elisabet Konsulent Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 71 28 22 26 934 51 579
Nupen, Kristin Aure Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Løken, Anne Grethe Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 934 19 457
Valderhaug, Nina Iren Adjunkt Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 971 13 360
Wiik, Kari Lise Assistent Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 924 67 004
Aure, Lisbeth Stamgård Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 928 69 252
Hole, Liv Nordli Fagleder Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 71 28 22 43 915 28 739
Ekornåsvåg, Mari Ann Adjunkt m/tilleggsut Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 477 59 844
Kjemphol, Torunn M.l. Adjunkt Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 20 25 57 22
Ystenes, Edel Pernille Lektor m/tilleggsutd Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 91 86 06 40 918 60 640
Hove, Roar Andre Lektor m/tilleggsutd Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 970 18 038
Alver, Ingun Adjunkt m/tilleggsut Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Berg, Jørn Aleksander Adjunkt m/tilleggsut Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 458 51 063
Velle, Reidun Idland Lektor m/tilleggsutd Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Sander, Mona Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Fredly, Dagfinn Fagleder Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 71 28 22 21 413 17 985
Brunstad, Atle Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 97 66 29 55 976 62 955
Erlandsen, Rune Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 908 64 306
Årnes, Tommy Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 410 08 841
Støylen, Stig Gunnar Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 922 17 556
Høydal, Jannicke Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 957 09 664
Krüger, Odd Arne Lektor m/tilleggsutd Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 922 89 448
Løken, Dag Rune Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 975 79 655
Grimstad, Leif Andre SYK Lærar TIP Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post +4747963660
Kvenseth, Arild Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 926 60 949