Tilsette

E-post
Telefon
Mobil
Midtgård, Barbro O. Rektor 22807 Send e-post 71 28 22 12 926 19 045
Sørensen, Hans Petter Lektor m/tilleggsutd og Systemansvarlig Sykkylven VGS Drift Send e-post 71 28 22 39
Nossen, Anne Margrete Konsulent Drift Send e-post 71 28 22 15 970 86 001
Ringstad, Kari Konsulent Drift Send e-post 71 28 22 10
Sætre, Daniel IT-Lærling Drift Send e-post 71 28 22 40
Kaldhussæter, Eline Bowim Konsulent Drift Send e-post 71 28 22 16
Thomassen, Ole Anders Fjelle Lærling Drift Send e-post 71 28 22 41 481 58 459
Johnsen, Gisle Ass rektor Drift Send e-post 71 28 22 13 950 69 173
Haxthow, Rolf Avdelingsleiar Studiespesialisering Send e-post 71 28 22 14 952 95 076
Berg, Jørn Aleksander Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 458 51 063
Singh, Ammar Bahadur Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 48 68 42 91 486 84 291
Swe, Yee Yee Lektor Studiespesialisering Send e-post 417 31 188
Skylstad, Nils Terje Adjunkt Studiespesialisering Send e-post 70 25 57 00 416 28 557
Brastad, Lodve Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 996 94 127
Fet, Hilde Johanne Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 71 28 29 12 957 43 114
Blindheim, Ingrid Anja Holmen Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 976 07 516
Alver, Ingun Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post
Ulla, Peder Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 71 28 22 00 930 02 991
Tolaas, Ragnhild Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 480 77 687
Ulla, Hildegunn Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 71 28 22 00
Ystenes, Edel Pernille Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 91 86 06 40 918 60 640
Hole, Cathrine Gløersen Adjunkt m/tilleggsut Studiespesialisering Send e-post 957 00 614
Velle, Reidun Idland Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post
Mandal, Marita Adjunkt med opprykk Studiespesialisering Send e-post 917 56 103
Cruz, Damian Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 410 28 912
Steen, Ingebrigt Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 465 17 623
Hove, Roar Andre Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post 970 18 038
Vestre, Åse Irene Lektor m/tilleggsutd Studiespesialisering Send e-post
Lødøen, Målfrid Bjørlykke Adjunkt m/tilleggsut Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 474 16 714
Aure, Emte Elisabet Konsulent Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 71 28 22 26 934 51 579
Hole, Liv Nordli Fagleder Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 71 28 22 43 915 28 739
Våtmyr, Bjørn Assistent Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Sander, Mona Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Wiik, Kari Lise Assistent Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 924 67 004
Aure, Lisbeth Stamgård Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 928 69 252
Kjemphol, Torunn M.l. Adjunkt Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 20 25 57 22
Løken, Anne Grethe Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 934 19 457
Nupen, Kristin Aure Lærer Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Valderhaug, Nina Iren Adjunkt Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post 971 13 360
Værnes, Stian Assistent Yrkesfag HO Tilrettelagt Send e-post
Fredly, Dagfinn Fagleder Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 71 28 22 21 413 17 985
Høydal, Jannicke Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 957 09 664
Løken, Dag Rune Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 975 79 655
Kvenseth, Arild Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 926 60 949
Krüger, Odd Arne Lektor m/tilleggsutd Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 922 89 448
Erlandsen, Rune Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 908 64 306
Brunstad, Atle Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 97 66 29 55 976 62 955
Grimstad, Leif Andre SYK Lærar TIP Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post +4747963660
Årnes, Tommy Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 410 08 841
Støylen, Stig Gunnar Lærer Yrkesfag TP-DH-EL Send e-post 922 17 556