Elektrofag

Kvifor skal du velje yrkesfag?

 • Du vil ha fagbrev.
 • Du blir attraktiv for norske bedrifter og kjem raskt ut i jobb.
 • Du får lønn under utdanning, og står sterkt om du ynskjer å starte eiga bedrift.
 • Du blir god til å løyse problem og til å arbeide sjølvstendig.
 • Du får ein god kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.
 • Du får lære å bruke ulike maskiner og produksjonsutstyr.
 • Du legg grunnlaget for mange ulike utdanningsløp.
 • Lett å få jobb!
 • Du får vere med å starte ungdomsbedrift

Kvifor velje elektrofag ved vår skule?

 • Skulen vår er eksepsjonelt godt utstyrt! Vi har mellom anna PLS med programmerbare skjermar til kvar elev, hypermoderne pneumatikklab og fleire velutstyrte elektrofagslabbar innan prosessanlegg og regulering.
 • Vi har ulike typar industrirobotar, som du finn igjen i mange bedrifter.
 • Du får digital kompetanse innan teikning, programmering og 3D-printing
 • Vi nyt godt av tette band til store og små industriaktørar i bygda.
 • Du får vere ute i praksis i bedrift 4 heile veker i løpet av vg2, slik at det blir lettare for deg å få lærekontrakt.
 • Vi sender elevar på utveksling til utlandet.
 • Vi har vg1 Elektrofag og Automatisering på vg2 og vg3
 • Vi har tilbod om påbygg og eit godt samarbeid med opplæringskontor.
 
 
         
 
 
         
 
 

Søk her: