Helse og oppvekstfag

Kvifor skal du velje yrkesfag?

 • Du vil ha fagbrev eller yrkeskompetanse.
 • Du blir attraktiv for norske bedrifter og kjem raskt ut i jobb.
 • Du får lønn under utdanning, og står sterkt om du ynskjer å starte eiga bedrift.
 • Du blir god til å løyse problem og til å arbeide sjølvstendig.
 • Du får ein god kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.
 • Du får lære å bruke ulike maskiner og produksjonsutstyr.
 • Du legg grunnlaget for mange ulike utdanningsløp.
 • Lett å få jobb!
 • Du får vere med å starte ungdomsbedrift

Kvifor velje Helse- og Oppvekstfag ved vår skule?

 • Du får arbeide med menneske i ulike fasar i livet. Ved vår skule får du meir praksis samanlikna med andre skular, og praksisplassane viser stor interesse for at du skal trivast og utvikle deg.
 • Du får ein god kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.
 • Du får vere ei viktig brikke i andre sine liv og gjere ein forskjell.
 • Du får vere elev i eit oversiktleg miljø, der kvar og ein blir sett og tatt vare på.
 • Vi har Helse- og Oppvektsfag på vg1, både Helsearbeidarfag og Barne-og Ungdomsarbeidarfag på vg2
 • Vi har tilbod om påbygg og eit godt samarbeid med opplæringskontor.
 
 
         
 
 
         
 
 

Søk her: