Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Kvifor skal du velje yrkesfag?

 • Du vil ha fagbrev eller sveinnebrev.
 • Du blir attraktiv for norske bedrifter og kjem raskt ut i jobb.
 • Du får lønn under utdanning, og står sterkt om du ynskjer å starte eiga bedrift.
 • Du blir god til å løyse problem og til å arbeide sjølvstendig.
 • Du får ein god kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.
 • Du får lære å bruke ulike maskiner og produksjonsutstyr.
 • Du legg grunnlaget for mange ulike utdanningsløp.
 • Lett å få jobb!
 • Du får vere med å starte ungdomsbedrift

Kvifor velje Teknikk- og industriell produksjon ved vår skule?

 • Skulen har godt utstyrte verkstadar i t.d. mekanisk maskinarbeid, sveis, plastmaskiner, CNC-styrte maskiner, snikkarverkstad, tekstilarbeid og 3D-printar.
 • Du får digital kompetanse med teikning i 2D og 3D på SolidWorks
 • Vi nyt godt av tette band til store og små industriaktørar i bygda.
 • Du får vere ute i praksis i bedrift 4 heile veker i løpet av vg2, slik at det blir lettare for deg å få lærekontrakt.
 • Vi sender elevar på utveksling til utlandet
 • Vi har Teknikk- og industriell produksjon på vg1 og Industriteknologi på vg2.
 • Etter vg2 Industriteknologi kan du gå vidare som lærling i 23 ulike fag.
 • Vi har tilbod om påbygg og eit godt samarbeid med opplæringskontor.
 
 
         
 
 
         
 
 

Søk her: