Avansert søk


Juleavslutning 2

Opphavsrett

Hva får man lov å bruke? Her finner du informasjon og lenker om opphavsrett.

Juleavslutning 3

Juleavslutning 4

Juleavslutning 5

Juleavslutning 6

Juleavslutning 7

Digitale resurser

Hvordan kan du finne deg fram på Internett og hvordan kan du bruke kilder og bilder?

Juleavslutning 8