Avansert søk


Kildekritikk

Her kan du få tips om hvordan du kan forholde deg til de kilder du bruker. Du finner en kortere sjekkliste for kildekritikk lengre ned på siden.

Besøk fra Nordiske land

I september 2010 hadde lærerne på Service og samferdsel besøk av 5 lærere fra hhv Sverige, Danmark, Finland og Færøyene i forbindelse med planleggigen av en Innovasjonscamp som skal arrangeres hos oss i april 2011.

Besøk fra Nordiske land

Besøk fra Nordiske land