Avansert søk


Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Les meir

2016

  • Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2016.

Møtereferat:

Møte 16.02.16

Møte 11.03.16

Møte 13.04.16 (avlyst)

Møte 8.06.16

Møte 16.09.16

Møte 30.11.16

Møte i Kontrollutvalet 18. februar

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Ferjeanboda - kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod", Tilbakemelding frå utdanningsutvalet til rapporten "Kapasitet- og tilbodsstruktur innan vgo i Eiksundregionen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Går inn for makebytte av tomt med Molde kommune

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å gå inn avtale om om makebytte av areal mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Arealet gjeld "Bjørsito" og  Fylkeshuskvartalet.

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 2. mars

Plan- og byggeprogram for fylkesvegar 2016- 2017, Investeringsprogram for fylkesvegar 2017 -2023, 2. gongs behandling av Handlingsprogram Samferdsel (HPS) 2016 og vurdering av forsøksordning- Bompengeprosjekt Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 3. mars

VG3 i skole for å kompensere for manglande lærlingplassar, bygningsmessig tilstandsvurdering av fylkeskommunen sine vidaregåande skolar og Investeringsplan for fylkeskommunale bygg 2017-2026  er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 2. mars

Orientering frå Teatret Vårt, Årsrapport 2015 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal og ei rekkje saker knytta til prioritering og tilskot til idrett og friluftsliv, er mellom saken utvalet skal behandle.  

Les meir