Avansert søk


Julie vart fylkesmeister i helsearbeiderfaget

Onsdag 17. februar vart det arrangert fylkesmeisterskap i helsearbeidarfaget ved Borgund vgs.

Les meir

Skal kåre den beste i helsearbeidarfaget i fylket

Fylkesmesterskapet 2016 blir arrangert i Ålesund 17. februar. Vinnaren skal representere Møre og Romsdal i NM i oktober. 

Les meir

Klare til å ta fagprøva

2.-årslærlingane i fylket har mellom 1. og 14. mars tilbodet om å delta på ei samling som skal førebu dei på fagprøva og arbeidslivet, og den 3. mars fylte lærlingar frå regionen ein av salane på Hotel Alexandra i Molde. 

Les meir

Skolering av prøvenemndene i fylket

I samanheng med ei ny oppnemning av prøvenemnder for perioden 2016-2019, har seksjon for opplæring i bedrift gjennomført samlingar for prøvenemndene i fylket.

Les meir

Samling for 2.-årslærlingar

1. - 14. mars blir det arrangert tre samlingar for 2.-årslærlingane i fylket. 

Les meir

Ingrid Gine Eidsvik er ny rektor ved Upa skole

Ingrid Gine Eidsvik (49) har takka ja til stillinga som rektor ved UPA skole. - Eg er glad for å ha fått jobben som rektor ved Upa skole, og ser fram til å samarbeide vidare med dyktige kollegaer som har eit sterkt engasjement for elevane våre. Dette både i høve det tilbodet dei får ved skolen vår, og korleis dei skal klare å gjere seg nytte av tilbod og tiltak ved heimeskolane sine.

Les meir

Skal auke kompetansen i arbeidet med kvalifisering av flyktningar

Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er partnar i eit Erasmus+ prosjekt: «Together: Best practices exchange for integrating refugees». Prosjektperiode er frå september 2016 til januar 2018. 

Les meir

Åtte elevar frå Møre og Romsdal skal konkurrere i Skole-NM

26.- 27. april blir det arrangert Skole-NM. Dette er eit nasjonalt meisterskap i yrkesfag for elevar i vidaregåande skole. Åtte elevar frå fylket vårt skal delta.

Les meir

"Enda større involvering av elevar!"

Dette var eitt av signala som Elevorganisasjonen fekk med seg frå møtet med utdanningsavdelinga og elev- og lærlingombodet. 

Les meir

Nærare 300 søkarar til vidaregåande opplæring får i desse dagar tilbod om skoleplass for 2017/ 2018.

Mange av søkarane til vidaregåande opplæring som hadde frist 1. februar er ferdig saksbehandla og får no tilbod om skoleplass for kommande skoleår tilsendt.

Dei som får melding om tidleg inntak er søkarar som har rett til fortrinn og ein del av dei som har rett til individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring.

Les meir