Avansert søk


Endringar for avgangane til nattbussen i Kristiansund

Natt til søndag 9. juli blir det endringar på avgangane til nattbussen i Kristiansund. – Dette blir gjort som eit forsøk for å auke bruken av rute 810, seier rådgivar Frode Kvalheim i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Oppstart av FRAM Flexx bestillingstransport i Fræna

Frå 26. juni blir det innført FRAM Flexx bestillingstransport i Ytre Fræna. Ordninga skal erstatte tidlegare bussruter.

Les meir

Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har i sak U-14/12 lagt planprogrammet for Regional delplan tannhelse ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Barnehage

Barnehagen har ei viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for å gi kunnskap om gode vaner og sunt kosthald. Å ta vare på tennene er ein naturleg del av dette. For å legge til rette for ei god tannhelse i tidleg alder, samarbeider tannhelsetenesta  med  mange barnehagar og deltek på  samarbeidsmøter med barnehageleiing,  på foreldremøte og besøker barna i barnehagen. I mange barnehagar pussar barna tennene sine etter frukost.

Ved spørsmål, kontakt folkehelsekontakten i din region

Barnevernstenesta

Tannhelsetenesta i Møre og Romsdal si opplysningsplikt til barnevernet.

Handlingsprogram Verdiskaping 2013

Handlingsprogram Verdiskaping 2013

Les meir