Avansert søk


5. Rapportering

I denne delen av HMS-systemet for Nordmøre tannhelsedistrikt skal vi finne eit samandrag av siste HMS-årsrapport.

Om skulen

Velkomen til Ørsta vidaregåande skule

Ålesund, Skarbøvika: Busshaldeplass Olav Th. veg flyttast frå 15. august

Busshaldeplassen i Olav Thoresens veg vil frå 15. august bli flytta til hovedvegen. Dette skyldast gravearbeid som gjer at vegbredden blir for smal for buss. 

Les meir

Uteområde - foto Mari Anne Bjørkmann