Avansert søk


Tur til tingeretten

Tysdag 09/1 var sosiologiklassa på tur til Ålesund. Målet var tingretten, der vi endeleg hadde fått høve til å følgje ei ekte rettssak. 

Les meir

Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta er eit tilbod til ungdom som ikkje er i opplæring eller i arbeid

Heile kapittel 13 endra 01.02.2012

Endringane inneber ingen nye oppgåver for oppfølgingstenesta, men er presiseringar som skal gjere rolla og oppgåvene til oppfølgingstenesta tydeligare. Rundskriv Udir-11-2012 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-11-2012/